برگزاری نشست سالانه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور در استان البرز

نشست مسوولين جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست كشور باحضور مديران ومسئولين استان البرزباهدف برنامه ريزي وتبادل اطلاعات وبه منظور ارائه راهكارهاي موثردرحفظ محيط زيست كشور درمحل تالار شهيدان نژاد فلاح در روز يكشنبه 30آبان برگزارگرديد. مرضيه حصاري مسوول جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست كرج درابتدا ضمن خوش آمدگويي به مدعوين از حمايتهاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرزدرمشاركت دراجراي برنامه هاي ساليانه تشكل هاي زيست محيطي استان البرز قدرداني نمود. مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز درادامه ضمن قدرداني اززحمات وتلاشهاي خانم دكترملاح بنيانگذاروموسس جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست كشور وهمينطور تلاشهاي بي شائبه خانم حصاري دراشاعه فرهنگ زيست محيطي درشهرستان كرج رويكرد توسعه فرهنگ زيست محيطي با بهره گيري ازسازمانهاي مردم نهاد رارويكردي كم هزينه ،فراگيرو بامقبوليت اجتماعي بالا دانست. مهندس پسنديده ترويج وعمومي سازي فرهنگ عمومي راازنتايج تقويت سازمانهاي مردم نهاد برشمرد و از آنها به عنوان پل ورابط بين  ... “برگزاری نشست سالانه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست کشور در استان البرز”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده