گزارش وضعیت خشکسالی کشور در سال آبی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰

ضمن قدردانی از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران ارجمندشان در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی اصفهان به پاس ارسال گزارشات مستمر و ارزشمند وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور عزیزمان ایران، مشروح گزارش ۱۲ ماهه سال آبی ۹۱ – ۹۰  این تیم سختکوش که برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال گردیده است؛ انتشار می بابد: بررسی وضعیت بارش و دمای ایران در سال آبی ۹۱-۹۰ (ابتدای مهرماه ۱۳۹۰ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۱) نتایج پایش و مطالعات انجام گرفته در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی استان اصفهان با استناد به آمار ایستگاه­ های سینوپتیک نشان می­ دهد که شروع سال آبی ۹۱-۹۰ در ایران با بارش­ های قابل ملاحظه ­ای آغاز گردید، به طوری که در پایان پاییز در حدود ۴۵ درصد از مساحت کشور بارشی بیش از میانگین درازمدت دریافت نموده و بارش دریافتی در این فصل ۱٫۲ برابر بارش دراز مدت بوده است، اما از ویژگی­ های  ... “گزارش وضعیت خشکسالی کشور در سال آبی ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

شیر کوهستانی آبیسینا؛ باشکوه و فراموش شده

کوشان مهران-برای مصرف کنندگان حرفه ای قهوه، یکی از بهترین انتخاب ها، قهوه  ی عربی از کوهستان های مه آلود ایالت موکا در جنوب غربی اتیوپی است.  این زیستبوم یگانه در برگیرنده ی جنگل های طبیعی قهوه است که هم از دیدگاه تجاری و هم  ژنتیکی ارزش بی مانندی دارد. ولی اکنون این زیستگاه در کشوری با میزان هولناک از دست رفتن جنگل ها و فرسایش خاک، از اهمیت جدیدی برخوردار شده است. در سال 2012 برای نخستین بار از چند قلاده شیر در این جنگل های بارانی و مه آلود کوهستانی عکس برداری شد، هرچند برای دهه ها بومیان اومو از وجود شیر در این زیستگاه غیر عادی باخبر بودند. در کل، شیر های اتیوپی از زیرگونه شیر ماسایی آفریقای شرقی Panthera leo nubica شناخته شده اند اما در این میان، نمونه هایی هرچند کوچکتر اما دارای یالی مشکی و کوپال پرشکوه در نواحی کوهستانی آبیسینا چشم ها را خیره نموده است.  ... “شیر کوهستانی آبیسینا؛ باشکوه و فراموش شده”

ادامه ←

صرفا جهت اطلاع

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید : “ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟”مرد روی زمین: بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶ متری در طول جغرافیایی “۱٨’۲۴ درجه ۸۷ و عرض جغرافیایی “۴۱’۲۱درجه۳۷ هستید.مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشیدمرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟؟” مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟”مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟”مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و  ... “صرفا جهت اطلاع”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده