پیروزی مخالفان یک سد

در روز 16 آگوست (26 مرداد)، پس از حدود ده سال کارزار بر ضد سد لا پورتا (La Porta Dam)، ساخت این سد رسما لغو شد. این، یک پیروزی شگفت آور برای جامعه های محلی در مکزیک، به ویژه برای “شورای صاحبان زمین های مشترک” و “جوامع مخالف سد لا پورتا” که از ابتدا با این پروژه مخالف بودند؛ و نیز یک پیروزی برای جنبش بزرگ تر آمریکای لاتین برای حفاظت رودخانه ها و حقوق بشر است. قرار بود که سد لا پورتا نهصد مگاوات برق تولید کند و در 28 کیلومتری شهر آکاپولکو، روی رودخانه ی پاپاگایو ساخته شود. این سد در صورت ساخته شدن، هفده هزار هکتار زمین را غرق و 25000 نفر را جابجا می کرد و بر زندگی 75000 نفر در پایین دست تاثیر می گذاشت. سد لا پورتا، از ابتدا با مخالفت های بسیار روبرو شد؛ در 28 جولای 2003 کشاورزان سه روستا از فعالیت  ... “پیروزی مخالفان یک سد”

ادامه ←