اينك برداشت آزاد است…!

اين روزها از مشكلات و معضلات محيط زيست پيراموني گفتن و نوشتن حال و هوايي خاص را مي طلبد؛ به هر سو كه مي نگري تغييرات منفي را با دل و جان احساس مي كني؛ از مغازه دار محل كه زباله هايش را در كنار خويش مي سوزاند تا درختاني كه شبانه و روزانه در پنهان و آشكار، بي بهانه و با بهانه بريده مي شوند، همه و همه تكرار روزهايي است كه رفته و بيم آن مي رود كه فردا را نيز اشغال نمايند ! بدون شك اتفاقات منفي زيست محيطي تنها به مرزهاي كشور ما ختم نمي شوند، اين روزها حتما شنيده و يا ديده ايد كه چگونه جنگلهاي كشور اسپانيا در آتش مي سوزند و يا تغييرات اقليمي چگونه كشورهاي آمريكاي جنوبي را فلج كرده است و موارد بسيار ديگر… اين روزها گاه چنان با سرعت مي گذرند كه روند تغييرات زيست محيطي اطراف خويش را مي  ... “اينك برداشت آزاد است…!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

معرفی کتاب : زیستگاه های آب های جاری؛پیامدهای فعالیت های انسان بر زیستگاه های آبی

شناسنامه کتاب : زیستگاه های آب های جاری ؛ پیامدهای فعالیت های موثر انسان بر زیستگاه های آبی تالیف و ترجمه : هنریک مجنونیان ، الهه پورکریمی انتشارات زعفران چاپ اول : 1391 شمارگان :2500 نسخه – 182 صفحه رودخانه ها زیستگاه های لوتیک یا آب های جاری و روان هستند که در مقابل آب های ساکن یا لنتیک نظیر دریاچه ها و آبگیرها قراردارند . با وجود وابستگی هایی که هر دو محیط زیست آبی با یکدیگر دارند از نظر خصوصیات زیستگاهی و عملکرد به شدت از یکیدیگر متمایزند، رودخانه ها نسبت به دریاچه ها کمتر توانسته اند ارزش های زیستگاهی خود را به اثبات رسانده و از نظر حفاظت جایگاه مطمئنی برای خود دست و پا کنند، در حالی که اهمیت آنها به عنوان تغذیه کننده بسیاری از آب های پذیرنده نظیر دریاچه ها کمتر از آن ها نیست. رودخانه ها در هر مقیاسی که باشند کوچک یا  ... “معرفی کتاب : زیستگاه های آب های جاری؛پیامدهای فعالیت های انسان بر زیستگاه های آبی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

برآوردی از ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

لعبت زبردست دانشجوی دكتری برنامه‌ريزی محيط زيست، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران وحيد ماجد دانشجوی دكتری اقتصاد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران غلامعلی شرزه‌ای دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران چکیده تالاب‌ها علاوه بر دارا بودن ارزش‌های متعدد زيست‌بومی، از ديرباز دارای ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم بومی بوده و کالاها و خدمات بسياری را در اختيار اين جوامع گذاشته‌اند. تالاب بين‌المللی انزلی نيز از ديرباز چنين نقشی را برای نواحی اطراف خود داشته است، اما  ... “برآوردی از ارزش‌های غيراستفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط”

ادامه ←

برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان

دكتر رسول قربانی استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شھری دانشگاه تبريز دكتر رحیم جیدری چنانه استاديار جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری دانشگاه تبريز عیسی سراقی كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ريزی شھری چکیده آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه به عنوان یکی از جاذبه‌ھای اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان ھمدان، از مناطق مھم گردش‌گری ایران می‌باشد. لذا مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازھا و رفع کمبودھا و توسعه گردش‌گری در منطقه مؤثر باشد.  ... “برآورد ارزش‌گذاری اقتصادی-تفرجگاھی آبشار و محوطه تفریحی، تاریخی گنجنامه استان ھمدان”

ادامه ←

تابستان و هراس آتش سوزی در جنگلهای لرستان

به نقل از خبرگزاري مهر؛ روزهای گرم تابستان و هراس همیشگی از حریق در جنگلهای لرستان همواره یکی از دغدغه های متولیان امر بوده است که در این راستا طی سالجاری 20 اکیپ در هر شهرستان به منظور مقابله با حریق تشکیل شده است. استان لرستان میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استانهای فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است. همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد ولی در سالهای اخیر جنگلهای این استان تهدیدات بسیاری را تجربه کرده و در این بین بخش عظیمی از وسعت این جنگلهای ارزشمند در پی آتش سوزی های متعدد از دست رفته اند. این در حالیست که در سال گذشته علاوه بر جنگلها و مراتع استان که تحت پوشش اداره  ... “تابستان و هراس آتش سوزی در جنگلهای لرستان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده