صعود ایرانی ترانگو؛ تبریک و تعریف فرانسوی ها

انجمن کوه نوردان ایران، از سال 1386 با هدف معرفی معیارهای کوه نوردی عالی، و آشنا سازی کوه نوردان ایرانی با کوه نوردان برجسته ای که در “کلاس” جهانی فعالیت می کنند، ارتباط هایی را با سازمان GHM برقرار و در پی آن تفاهم نامه ای را با آن سازمان امضا کرد. سازمان GHM در سال 1919 تاسیس شده و در فرانسه مستقر است اما از کوه نوردان برجسته ی سراسر جهان عضو می پذیرد و می توان گفت که به نوعی، ارایه دهنده ی معیارهای کوه نوردی “شاخص” است. در آبان 87 انجمن کوه نوردان در “پل خواب” میزبان چند عضو GHM (از جمله: لسلی فوسکو، رییس سازمان که در همان سال نامزد دریافت جایزه ی کلنگ طلایی شده بود، هوبر ژیو، و فیلیپ پُله)، و  در آذر 88 در سنگسر سمنان میزبان دو کوه نورد برجسته ی دیگر (فرانسوا برنارد و آنتوان کایرول) از اعضای این سازمان بود و  ... “صعود ایرانی ترانگو؛ تبریک و تعریف فرانسوی ها”

ادامه ←