یک روز جهانی برای محیط زیست

یک روز جهانی برای محیط زیست . امروز پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست است. شعار امسال روز جهانی محیط زیست :


( اقتصاد سبز؛ آیا این مسئله شما هم هست؟ ?Green Economy: Does it include you )


مفهوم اقتصاد سبز همان تولید کربن کمتر، کارآیی منابع و جامعه شمولی آنست. شعار امسال حامی یکی از اهداف اجلاس ریو + 20 کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه پایدار است که از 20 تا 22 ژوئن 2012 در ریودودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد.
روز جهانی محیط زیست همواره نقشه راهی را فراهم می کند که هریک از ما آدمیان به عنوان یک شهروند جهانی در کلیه مسائل زیست محیطی پیرامون مان احساس مسئولیت نموده و حرکت نماییم. 


میزبان روز جهانی محیط زیست 2012 کشور برزیل است؛ جایی که 20 سال قبل برای اولین بار رهبران جهان را برای تصمیم گیری در خصوص آینده پایدار دور هم جمع کرد. اطلاعات بیشتر را می توانید در وب سایت UNEP بیابید. 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده