گزارش تصویری سفر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست

 


گزارش تصویری سفر ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست به شهرستان کاشمر


در حاشیه دور چهارم سفر های هیئت دولت


مورخ ۲۵-۲-۹۱ 


مشاهده فرمایید


 


 منبع : سایت سازمان حفاظت محیط زیست

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده