چالشهای مدیریت آب در ایران

امروز ساعت 13:05 به همراه محمد درویش و دکتر مهدی میرزایی کارشناس ارشد مهندسی آب درباره فراز و فرودهای مدیریت منابع آبی ایران صحبت خواهیم کرد. یک توصیه ی دوستانه: این گفت و گو را از دست ندهید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده