وجود سه کانون اصلی گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: این استان دارای سه کانون اصلی تولید گرد و غبار است. سعید یوسف پور شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه تالاب بین المللی چغاخور اظهار داشت: ما در استان  چهارمحال و بختیاری پنج تالاب اصلی داریم.

وی افزود: تالاب چغاخور یکی از تالابهای مهم استان و کشور است که ثبت کنوانسیون رامسر شده و این تالاب اولین تالابی است که پس از انقلاب ثبت کنوانسیون رامسر شده است.وی عنوان کرد: تالاب بین المللی چغاخور دارای ویژگی های منحصر به فردی است و  سایت اصلی پرندگان مهاجر وپرندگان آبزی در استان و کشور مطرح است.

یوسف پور ادامه داد: تالاب گندمان نیز یکی از تالابهای مهم استان و کشور است که این تالاب ثبت دفتر پرندگان آبزی لندن شده است و تالاب بین المللی محسوب می شود.مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برنامه ای که امسال ما در حوزه تالابها داریم این است که تالاب گندمان را در کنوانسیون تالابهای رامسر ثبت کنیم.وی عنوان کرد: تالاب گندمان طی سالهای گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده که خشکسالی یکی از مهمترین عواملی است که روی تالاب تاثیر داشته است.یوسف پور ادامه داد: عدم تخصیص حق آبه تالاب گندمان و خشکسالی دو عامل مهم بوده است که مشکلات زیادی برای این تالاب ایجاد کرده است.

پیگیری حق آبه تالاب گندمان از برنامه های محیط زیست چهارمحال و بختیاری

وی بیان داشت: عدم تخصیص آب از تالاب چغاخور توسط وزارت نیرو تاکنون محقق نشده و مشکلات زیادی برای این تالاب ایجاد کرده است.وی یاداور شد: پیگیری حق آبه تالاب گندمان، احیا منابع آب تالاب و زیستگاه تالاب از برنامه های امسال حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری است.

خلاء جدی در حوزه فرهنگ و آموزش در حفاظت محیط زیست

وی با اشاره به احساس خلاء جدی در حوزه فرهنگ و آموزش در حفاظت محیط زیست در سالهای گذشته، ادامه داد: امسال از سوی حفاظت محیط زیست به نام فرهنگ سازی در حوزه  محیط زیست اعلام شده و سازمان ملل هم امسال را به عنوان سال اقتصاد سبز نامگذاری کرده  است.مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بحث خشکسالی وگرد و غبار چالش جدی در بحث محیط زیست در این استان است.

مرغزار شهر کرد اصلی ترین کانون گرد وغبار درچهارمحال و بختیاری

یوسف پور عنوان کرد: ما در این استان پدیده گرو غبار را در چند نقطه داریم که مرغزار شهرکرد( دشت شهرکرد) به عنوان اصلی ترین کانون گرد و غبار در این استان است که در نقطه جنوب شهرکرد و جنوب غربی شهرکرد واقع شده است.وی ادامه داد: تالاب گندمان و دشت خانمیرزا مراکز ایجاد گرد و غبار دیگر در این استان هستند.وی تصریح کرد: برداشتهای بی رویه و نامناسب از حوزه های آب و الگوی کشت نامناسب ازعلتهای اصلی ایجاد کانونهای گرد و غبار در این استان است.یوسف پور یادآور شد: دشتهای چهارمحال و بختیاری وضعیت بحرانی دارند و و بسیاری از دشتها ممنوعه است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: بحث آمایش سرزمین یک ضرورت برای توسعه استان احساس می شودو طرح آمایش سرزمین به عنوان راه و نقشه راه در توسعه استان است و  نوع کاربری زمینها را مشخص می کند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده