قانون عضویت دولت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر ابلاغ شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون عضویت دولت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون ،به دولت اجازه داده می شود درآژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام کند.
بر اساس این قانون، آژانس بر اساس اصل برابری همه اعضای خود بنا نهاده شده است و به حقوق حاکمیت و صلاحیت های اعضای خود در اجرای فعالیتهای خویش احترام لازم را می گذارد.
براساس این قانون، آژانس به کارگیری گسترده و روز افزون و پایدار تمامی اشکال انرژیهای تجدیدپذیر را با در نظر گرفتن، اولویتهای ملی و داخلی و منافع حاصل از دستیابی همزمان به انرژیهای تجدیدپذیر و اقدامات بهره وری انرژی، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در حفظ محیط زیست از طریق کاهش فشار بر منابع طبیعی و کاهش جنگل زدایی به ویژه جنگل زدایی مناطق گرمسیری، کاهش بیابان زایی، و از بین رفتن تنوع زیستی، برای از بین رفتن تنوع زیستی، برای حفاظت از شرایط آب و هوایی، رشد اقتصادی و همبستگی اجتماعی از جمله کاهش فقر و توسعه پایدار، دستیابی به عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، توسعه منطقه ای و مسؤولیت بین نسلها را ارتقاء می دهد.


در ادامه ی مطلب……….

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده