عکسهای بیشتری از قطع برخی درختان مادی نیاصرم اصفهان

عکسهای بیشتری از قطع برخی درختان مادی نیاصرم به همراه  یادداشت دکتر محمد کوشافر را در وبلاگ «زمین ما» ببینید.

باز هم اصفهان، باز هم شهرداری اصفهان؛ شهرداری اصفهان درخت چهارصد ساله را برید

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده