علف کش شیطانی مورچه ها

amazon_canopy

جنگل های پرباران استوایی فقط  6 درصد سطح زمین را اشغال کرده اند، اما گمان می رود که این جنگل ها بیش از نیمی از گونه های موجودات زنده ی زمین را در خود جای داده باشند. یک مورد روشن آن، گیاهان آوندی شامل گیاهان گلدار، سرخس ها، و مخلوطی از گروه های کوچکنر از جمله پنجه گرگیان و دم اسبیان است. این گروه بر روی هم 99 درصد پوشش گیاهی زمین را می سازد. از حدود 250000 گونه ی شناخته شده، 170000 (68 درصد) در ناحیه استوایی و نیمه استوایی به سر می برند. اوج تنوع گیاهی را در فلور جمعی سه کشور ناحیه آند یعنی کلمبیا، پرو و اکوادور می توان دید. در اینجا بیش از 40000 گونه در منطقه ای به مساحت تقریبی  2 درصد جهان می روید.

اما از آنجا که هیچ چیز این جهان قابل پیش بینی نیست، در همین جنگل های بی نهایت متنوع، عرصه هایی را می توان پیدا کرد که فقط و فقط از یک گونه درخت تشکیل شده اند؛ درختی با نام علمی Duroia hirsuta . این پدیده آن قدر برای ساکنان مناطق استوایی غریب است که به این عرصه ها نام ” جنگل شیطان” داده اند و اعتقاد دارند شیطان است که نمی گذارد هیچ گیاهی در این عرصه ها رشد کنند.

حقیقت این است که مورچه ها – و نه شیطان-  این عرصه را در جنگل های بارانی آمازون به وجود آورده اند. دانشمندان برای اولین بار مورچه ای با نام علمی Myrmelachista schumanniرا شناسایی کرده اند که علف کش مخصوص به خودش را برای از بین بردن گیاهان ناخواسته اش به کار می برد.

مورچه برای از بین بردن هر گیاهی غیر از Duroia hirsuta  سمی به نام اسید فرمیک تولید می کند و با تزریق این سم به داخل برگ های گیاه جوان ظرف 24 ساعت آن را از بین می برد. به این ترتیب فرصتی برای نهال های جوان درختDuroia hirsuta  فراهم می کند تا بتوانند در فضایی به دور از سایر رقبا رشد کنند. مورچه منحصرا در داخل ساقه های این درخت زندگی می کند، بنابراین کلنی مورچه هم این فرصت را خواهند داشت که از طریق اشغال محل جدید روی ساقه نهال های جوان، خود را ازدیاد کنند. این مورچه تعداد زیادی لانه در داخل ساقه های درخت  می سازد و کلنی هایی تشکیل می دهد که می توانند 800 سال تمام دوام بیاورند.

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده