روز شمار هفته محیط زیست سال 91

 


روز شمار هفته محيط زيست 91

رديف

روز

تاريخ

عنوان روز

1

سه شنبه

16/3/91

محيط ياران، سازمان هاي مردم نهاد زيستمحيطي ، نخبگان و متخصصان محيط زيست

2

چهارشنبه

17/3/91

محيط زيست و كارآفريني

3

پنج شنبه

18/3/91

محيط زيست ، خانواده و سلامت

4

جمعه

19/3/91

محيط زيست ، اسلام و معنويت

5

شنبه

20/3/91

محيط زيست ، تنوع زيستي و طبيعت گردي

6

يك شنبه

21/3/91

محيط زيست و مديريت شهري

7

دوشنبه

22/3/91

محيط زيست و رسانه


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده