رودخانه زیرزمینی طرنگ رازی در دل کوه

شهرستان
بافت با داشتن مناطق منحصر به فردی همچون منطقه حفاظت شده “خبر” از
بکرترین مناطق گردشگری کشور محسوب می شود این شهرستان در کنار شهرستان رابر
در استان کرمان که به استانی کویری مشهور است نشان از اقلیمهای بی نظیر
طبیعت در دیار کرمان دارد بطوریکه این شهرستانها از نظر زیبایی و سرسبزی
چیزی از شهرستانهای شمالی کشور کم ندارند.

در این میان مناطق گردشگری گمنام و زیبایی نیز در این شهرستانها وجود دارد
که دچار درد همیشگی مناطق گردشگری استان کرمان هستند و این درد بی توجهی
در اطلاع رسانی و شناساندن این مناطق به گردشگران است و از سوی دیگر هیچ
گونه امکانات مناسب گردشگری نیز در این مناطق دیده نمی شود.

به جرات می دتوان گفت غار آبی طرنگ چیزی از غار علی صدر همدان کم ندارد
مگر توجه مسئولان و یکی از بی نظیر ترین واهب طبیعی استان کرمان است.

دریاچه ای از آب در دل کوه

این غار که در دل کوه طرنگ قرار گرفته است بلندترین غار استان کرمان محسوب
می شود و در خود رودخانه طرنگ و حوضچه ای زیبا در اعماق زمین جای داده است
که تا کنون به دلیل عدم اطلاع رسانی به گردشگران و عدم ایجاد زیر ساختهای
لازم برای گردشگری کمتر کسی نامی از آن شنیده است.

چند سال قبل برای تخصیص اعتبار گردشگری به این غار اقداماتی توسط یکی از
افراد محلی صورت گرفت اما پس از طرح در کارگروه گردشگری دیگر خبری از اجرای
طرح گردشگری در این غار نشد و اطلاع رسانی در این خصوص صورت نگرفت.

این غار مملو از مناظر بی نظیر و شگفت انگیز است و به دلیل آهکی بودن و
فرسایش آبی صورت گرفته در غار گردشگران شاهد ایجاد مناظر زیبا بر پیکره این
غار هستند.

قندیلهای زیبا و چند متری از یک سو و رودخانه طرنگ که در این غار جاری است
تلفیقی از زیبایی و رمز و راز را ایجاد کرده است اما تا کنون مسیر گردشگری
مناسبی به صورت رسمی در این غار مشخص نشده است و تمام اقدامات صورت گرفته
به وسیله گروههای کوهنوردی و مردم محلی است.

ادامه مطلب در دیدبان سبز کرمان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده