برنامه های اجرایی دیده بان کوهستان

مطلب زیر، متن یکی دیگر از بروشورهایی است که در نمایشگاه محیط زیست ارایه کرده ایم:

 

گروه دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان ایران (دکا)، با کمک دوستان کوه نورد در سراسر کشور به پایش محیط های کوهستانی می پردازد و هر جا که طرح و عملیاتی مغایر با اصول بهره برداری پایدار ببیند، در حد توان خود واکنش نشان خواهد داد. این واکنش ها، شامل گفتگو و نامه نگاری با مسوولان طرح، کار رسانه ای، گزارش به مقام های بالادست یا مسوولان قضایی، و… خواهد بود.

با برگزاری یا مشارکت در برگزاری مناسبت هایی مانند روز زمین، روز جهانی محیط زیست، روز ملی علم کوه، روز ملی دماوند، روز پاک سازی کوهستان، روز جهانی کوهستان، روز هوای پاک، روز درخت کاری، روز حمایت از رودخانه ها در برابر سد سازی،… خواهیم کوشید آگاهی زیست محیطی را در سطح جامعه افزایش دهیم.

 

با شرکت در نشست ها و سمینارها و نمایشگاه ها و دوره های آموزشی گوناگونی که سازمان های غیر دولتی دیگر، اداره های محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی، شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا، دانشگاه ها و دیگران برگزار می کنند، تلاش خواهیم کرد: در جریان رویدادهای مرتبط با محیط زیست قرار گیریم، دانش زیست محیطی خود را افزایش دهیم، و بر گروه های تصمیم ساز و تصمیم گیر جامعه تاثیر بگذاریم.
با دادن مقاله و گزارش و نقد به مطبوعات و خبرگزاری ها و تارنماها، اداره ی تارنمای  دیده بان کوهستان، شرکت در برنامه ها و همایش های کوه نوردی و گردشگری، آموزش چهره به چهره، تهیه و پخش بروشور، اجرای برنامه های پاک سازی کوهستان، و در صورت امکان با حضور در صدا و سیما، خواهیم کوشید اصول کوه نوردی و گردشگری مسوولیت پذیر را بپراکنیم.
دکا، تلاش دارد مجموعه ی کارهای خود را در همکاری با گروه ها و باشگاه ها و هیات ها و فدراسیون کوه نوردی به انجام رساند تا شبکه ای شکل گیرد که بازتاب دهنده ی وجدان “جامعه ی کوه نوردی کشور” باشد.
دکا می کوشد با برقراری ارتباط با سازمان های خارجی و بین المللی زیست محیطی، از تجربه های جهانی برای حفظ کوهستان های کشور بهره گیرد.
با اجرا یا همکاری در اجرای پروژه های زیست محیطی و اجتماعی، خواهیم کوشید گام های عملی در نگاهداشت میراث فرهنگی و طبیعی مربوط به جامعه های کوه نشین و محیط های کوهستانی برداریم.

یک هدف  اجرایی دکا این است که هر کوه نورد، یک محیط بان یا جنگلبان داوطلب باشد.