بررسی جایگاه محیط زیست در فیسبوک فارسی (بخش دوم، فعالان محیط زیست)

در ادامه مطلب «بررسی جایگاه محیط زیست در فیسبوک فارسی» این بار به بررسی صفحات فیسبوک برخی از کوشندگان زیست محیطی و حامیان حیوانات پرداختم.

آمار استخراج شده در این بخش:
تعداد افراد مورد بررسی قرار گرفته:

17 نفر
از این تعداد 9 نفر فعال در زمینه محیط زیست، 7 نفر فعال در زمینه حیوانات، 1 نفر فعال در زمینه طبیعت گردی هستند.

این افراد همگی جزو اساتید دانشگاه، کارشناس، کوشنده اجتماعی و روزنامه نگار شناخته شده در زمینه حفظ محیط زیست و  حمایت از حیوانات هستند.

تعداد مطالب:
تعداد پست های گذاشته شده در یک هفته از 5 خرداد تا 12 خرداد 45 پست بوده است.
توضیح: فقط پستهای مرتبط با محیط زیست و حیوانات محاسبه شده است.
به طور متوسط هر نفر دو و نیم پست در طول یک هفته ارسال کرده است.

در صد موضوع و محتوای مطالب ارسالی به این شرح است:
عکس آموزشی: 36 در صد
خبر: 22 در صد
مطلب آموزشی: 42 در صد
توضیح: کلیه ی عکس ها جنبه آموزشی و خبری داشته است.
در عکسها، اخبار و مطالب آموزشی به این موضوعات پرداخته شده است:
–    نابودی جنگل ها
–    بحران بیابان زایی
–    انقراض گونه های جانوری و گیاهی
–    احداث پالایشگاه در میانکاله
–    بحران آب، سد سازی
–    کشتار حیوانات
–    ریز گردها و آلودگی هوا

دیگر اطلاعات:
+ هیچ کدام از این افراد، مطلبی در مورد واگذاری حیوانات خانگی و یا دریافت کمک مالی برای درمان آنها به اشتراک نگذاشته بودند.
+ هیچ کدام از این افراد مطلبی در ارتباط با گیاهخواری به اشتراک نگذاشته بودند.

نتیجه گیری کوتاه:
در بخش سوم و انتهایی این مطلب به بررسی و تحلیل شخصی اطلاعات به دست آمده خواهم پرداخت ولی بطور خلاصه آنچه که از این بخش پیداست آنکه اختلاف معناداری بین مطالب ارسالی توسط فعالان محیط زیست و گروههای زیست محیطی فیسبوک فارسی وجود دارد. ضمن اینکه مطالب ارسالی توسط فعالان محیط زیست به اولویت های کوتاه مدت و دراز مدت محیط زیست ایران بسیار نزدیک است.
همچنین اگر چه مطالب ارسالی از سوی فعالان محیط زیست از کیفیت لازم برخوردار است ولی از بعد کمی بطور متوسط 75% کمتر از مطالب ارسالی توسط گروههای زیست محیطی است.

مطلب مرتبط:
بررسی جایگاه محیط زیست در فیسبوک فارسی (بخش نخست، گروه ها)

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده