ایراد در پروژه؟! نه… این جرمی بزرگ است!

کلیپ زیر را ببینید تا دریابید که بر هم میهنان کوه نشین خود چه روا می داریم… . مدیران بخش آب کشور، بسیار مواقع ما منتقدان سد سازی را متهم به “احساساتی” بودن می کنند! از آنان می پرسم که آیا شما را قلبی در سینه هست؟! انسان بی احساس، چه موجودی است؟! چه کسی می تواند با دیدن این تصویرها، اشک نریزد و از انسان بودن خویش شرم نکند؟! گفته اند برای هر هکتار از مراتعی که سالانه چندین گوسفند را تغذیه می کند و هر درخت کنار آن دو سه گونی آرد به مردم می دهد، سی هزار تومان و برای هر متر مربع زمین های کشاورزی ششصد تومان بابت خسارت خواهند داد. به گفته ی یکی از اهالی که زمین ها و خانه اش به زیر آب خواهد رفت، حتی با پول دو هکتار زمین، نخواهند توانست یک توالت هم در شهر بخرند!

و این ستم بزرگ، همه برای آن که سدی برپا شود برای شور کردن آب کارون و کم آب تر کردن اهواز و آبادان! وای بر ما… وای بر ما…! 

دریافت فایل کلیپ از: تارنمای قانون

عکس ها و گزارش های دیگر در: ایبنا نیوز