امروز در گفت و گوی داغ سبز: ریو 20+ و جوامع بومی

به دلایلی امروز در گفت و گوی داغ سبز به جای سد گتوند درباره ی اجلاس ریو با رویکرد آموزش و ارتباط با جوامع بومی و محلی صحبت خواهیم کرد. محسن حیدری فعال محیط زیست میهمان برنامه خواهد بود.  شماره پیامک برنامه را فراموش نکنید:300001055

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده