اقتصاد سبز:آیا شما هم در آن نقشی دارید؟

 

پیام بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محیط زیست، پنجم جون2012

درحالی كه جهان آماده برگزاری كنفرانس ملل متحد درباره توسعه پایدار(ریو+ 20) می شود، روزجهانی محیط زیست فرصتی است برای تاكید برنیاز به تغییرجهتی مثال زدنی به سوی جهانی پایدارتر. موضوع امسال این روز ‘اقتصاد سبز:آیا شما هم در آن نقشی دارید؟’ بر نیاز به ایفای نقش مستمرهر فرد در زمینه رد پای انسان در زیست بوم سراسر مرزهای كره ارض تاكید دارد

در زمان حاضر جمعیت جهان به رقم هفت میلیارد نفر رسیده و ممكن است تا سال 2050 به بیش از 9 میلیارد نفر افزایش یابد. این به معنای فشار بیشتر بر شهرهای پر جمعیتی است كه بیش از نیمی از مردم جهان هم اكنون در آن به سر می برند و در عین حال هیچ منبع طبیعی مورد نیاز برای تامین غذا، آب و انرژی افزایش پیدا نخواهد كرد.این آمار به معنای این است كه مردم بیشتری به دنبال شغل آبرومند هستند. هم اكنون در سطح جهان، یك میلیارد و 300 میلیون نفر بیكارند یا شغل مناسبی ندارند و تقریبا نیم میلیارد نفر متقاضی بیشتر طی دهه آینده به بازار كار افزوده می شود

پایداری، مشروط به ارائه فرصت برای همگان به وسیله ایجاد توازن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه است. ما باید این طرز فكر را كه می گویند بین سلامت اقتصادی و محیط زیست تضاد وجود دارد نفی كنیم

با سیاست های هوشمند و سرمایه گذاری های صحیح، كشورها می توانند ضمن حفاظت ازمحیط زیست خود، رشد اقتصادی ایجاد نمایند، شغل آبرومند به وجود آورند و پیشرفت اجتماعی را سرعت دهند

( ریو+ 20) فرصتی برای تعمیق تعهد جهانی نسبت به توسعه پایدار است. در كنفرانس ملل متحد درباره توسعه پایدار ما باید به توفق برسیم كه سنجش رشد و ثروت به وسیله تولید نا خالص محلی به تنهایی كافی نیست. ما باید توافق كنیم كه جهان نیاز به یك سلسله اهداف توسعه پایدار دارد كه بر پایه آرمان های توسعه هزاره بنا شوند. ما باید پیشرفت را براساس بلوك هایی پایدار همچون انرژی، غذا، شهرها، اقیانوس ها، مشاغل و توانمندی سازی زنان ایجاد نماییم

موضع پایداری در دستور كار سیاست های عمومی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به گونه ای برجسته مطرح است سازمان ملل متحد نیز برای حفظ محیط زیست و مدیریت پایدار ادارات و فعالیت های خود تلاش می نماید و ما باید در ریو مشاركت های مورد نیاز برای انتقال جهان به مسیر رشد و توسعه ای پایدارتر را مهیا نماییم

در این روز جهانی محیط زیست و پیش از برگزاری كنفرانس تاریخی ریو، اینجانب دولت ها، بخش تجاری و تمامی اعضای جوامع را ترغیب می كنم گزینه های همه جانبه ای انتخاب كنند كه ضامن آینده ای پایدار باشد، یعنی آینده ای كه می خواهیم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده