اعتبار 100 میلیارد تومانی ریزگردها به خزانه بر نمی گردد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست گفت: اعتبار 100 میلیارد تومانی که از محل جزء 2 برای ریزگردها در نظر گرفته شده سال مالی ندارد و به خزانه بر نمی گردد. محمد جواد محمدی زاده در نشست خبری روز محیط زیست که امروز چهارشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: اعتبار 100 میلیارد تومانی که در ماههای پایانی سال 90 از محل مازاد درآمد نفتی و یا جزء 2 برای مهار ریزگردها و ساماندهی تالابها اختصاص داده شد و برخلاف اعتبارات جاری که سال مالی آنها تا پایان فروردین 91 و اعتبارات تملک دارایی که سال مالی آنها ابتدای تیرماه 91 است، مشمول سال مالی نمی شود و به خزانه بر نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه در سال 91 با وجود تاکید دولت و تلاشهای کمیسیون کشاورزی ردیف بودجه مشخصی به ریزگردها اختصاص داده نشد افزود: اما قولهای مساعدی برای اختصاص بودجه از محل مازاد درآمد نفتی مانند سال گذشته به ریزگردها داده شده است.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: در سال 91 برای اولین بار برای سازمان محیط زیست ردیف درآمدی مشخصی در بودجه عمومی دولت لحاظ شد.

محمدی زاده با اشاره به اینکه این بودجه معادل 28 میلیارد ریال است افزود: این بودجه انگیزه کافی برای نظارت کیفی بر واحدهای تولیدی و کاهش آلایندگیها و خسارت ناشی از تخریبهای زیست محیطی را ایجاد می کند.

به گفته وی درآمد هزینه ای در سال 91 با لحاظ ردیف درآمدی که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده جمعا به 26 میلیارد  و 575 میلیون تومان می رسد یعنی اعتبار جاری به علاوه ردیف درآمد هزینه ای در سال جاری نسبت به سال گذشته 26.5 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه در سال 84 بودجه جاری در سازمان محیط زیست که مصوب دولت هشتم بود معادل 6 میلیارد و 643 میلیون تومان بود افزود: این بودجه در سال جاری به 26 میلیارد و 575 میلیون تومان  رسیده یعنی از شروع دولت نهم تا دولت دهم اعتبار جاری سازمان محیط زیست به بیش از 4 برابر رسیده است.

محمدی زاده اظهار داشت: در سال جاری 11 طرح در قالب یک برنامه تحت عنوان حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مصوب شده است که اعتباری که برای آن در سال 91 در نظر گرفته شده معادل 67 میلیارد و 621 میلیارد تومان بوده و برای سال 92 ، 125 میلیارد و 750 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین طرح مدیریت آلاینده ها و پسماندها با اعتباری معادل 16 میلیارد و 550 میلیون تومان برای سال 91 و 15 میلیارد تومان برای سال 92 در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: بهینه سازی ساختمانها و تجهیزات سازمان محیط زیست نیز با اعتباری معادل 15 میلیارد تومان برای سال 91 در نظر گرفته شده است.

محمدی زاده اظهار داشت: در مجموع در سال 91 سه برنامه و 17 طرح با اعتباری معادل 98 میلیارد و 971 میلیون تومان در نظر گرفته شده که اعتبار اختصاص داده شده برای سالهای بعد از اجرای این طرحها معادل 140 میلیارد و 750 میلیون تومان خواهد بود.

وی افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه ایراداتی که به سازمان محیط زیست در قانون چهارم توسعه وارد شده مبنی بر اینکه بخشی از تعهدات این سازمان اجرا نشده است برطرف می شود.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: بند الف ماده 189 با عنوان آموزش و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی یکی از این ایرادات است که برای جبران آن در طول برنامه پنجم 15 میلیارد تومان و در سال 91 سه میلیارد و 750 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، در بند ب ماده 189 نیز ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات محیط زیست آوره شده است که برای آن اعتباری معادل 10 میلیارد تومان در طول برنامه و 2.5 میلیارد تومان در سال 91 در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان محیط زیست گفت: در بند الف ماده 191 نیز حفاظت و احیاء تالاب ها منتخب و در معرض خطر کشور مطرح شده که برای آن اعتباری معادل 64 میلیارد تومان در طول برنامه و 21 میلیارد تومان برای سال 91 در نظر گرفته شده است.

محمدی زاد اظهار داشت: در بند ب ماده 191 نیز حفاظت و احیاء گونه های جانوری با اولویت گونه های در معرض خطر و انقراض مطرح شده که برای آن اعتباری معادل 24 میلیارد تومان در طول برنامه و 4 میلیارد تومان در سال 91 در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در ماده 187 نیز طرحهای توجیهی و تفصیلی مناطق تحت حفاظت با اعتباری معادل 56 میلیارد تومان در طول برنامه و 12 میلیارد تومان در سال 91 در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: در بند ب ماده 193 نیز ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا با اعتباری معادل 20 میلیارد تومان در طول برنامه و 5 میلیارد تومان برای سال جاری در نظر گرفته شده است.

محمدی زاد اظهار داشت: به طور کلی برای تعهدات برنامه پنجم سازمان محیط زیست جمعا 189 میلیارد تومان در طول برنامه و 48 میلیارد و 250 میلیون تومان برای سال 90 در نظر گرفته شده است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده