اثری هوشمندانه از یک هنرمند برزیلی درباره ی گرمایش جهانی

نله ازودو (   Nele Azevedo ) هنرمند برزیلی با بر پاکردن تندیس های یخی در نقاط مختلف جهان تلاش می کند تا اهمیت موضوع تغییر اقلیم و گرمایش زمین را به مردم جهان یادآور شود . وی از سال 2005 تاکنون در شهرهای مختلف همچون سائوپائولو ، پاریس وپورتو این هنر زیست محیطی را ارائه نموده است . اخیراٌ ازودو در شهر برلین با نمایش 1000 تندیس یخی ازانسان های در حال ذوب شدن سعی نموده است همبستگی میان تغییر اقلیم و نابودی تدریجی زندگی بشر را نشان دهد.


در زیرتصاویر این ریزپیکره های یخی با عمربسیار کوتاه (بنحویکه تقریباٌ پس از 30 دقیقه ذوب شدنشان شروع می شود ) را می بینید.  
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده