آلودگی هوای کرمان هر روز بیشتر از دیرو

کرمانیها
دلشان، خوش است که شهرشان دود و دم کُشنده تهران را ندارد؛ در حالی که این
گونه نیست هم اکنون علاوه بر آلاینده های صنعتی، وقوع گاه و بیگاه پدیده
گردوغبار در کنار نبود برنامه ای جامع برای مهار آلودگی، وضعیت هوای این
کلانشهر را به مرز هشدار رسانده است.

آلودگی هوای شهر کرمان به نظر می رسد به اندازه ای از خود خسارت به جای گذاشته باشد که مسئولین بخواهند آن را جدی بگیرند.

در حال حاضر وجود کارخانه ها و معادن روباز در نقاط مختلف و از طرفی تردد
خودروهای بیشمار در خیابانهای شهر کرمان که اتفاقا تعدادشان روز به روز هم
در حال افزایش است موجب شده تا در ساعات مختلف شبانه روز ذرات و گازهای
آلاینده ای که سمی مهلک برای ریه های شهر و شهروندان به حساب می آیند در
هوا پراکنده باشد؛ گردوغبار و ذراتی که از دودکش کارخانجات خارج می شود، از
یک سو و گازهای آلاینده شامل مونوکسیدکربن، ترکیبات گوگرد و اکسید نیتروژن
از سوی دیگر دست به دست هم می دهند تا در نهایت، وضعیت آلودگی هوایی که
کرمانیها استشمام می کند را به مرحله هشدار برسانند.

ادامه مطلب در دیدبان سبز کرمان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده