آلودگی ناشی از ترافیک هرساله موجب مرگ 5000 نفر در انگلیس می شود.

نتیجه ی یک مطالعه نشان می دهد که آلودگی ناشی از ترافیک در انگلستان هرساله موجب مرگ 5000 نفر در این کشور می شود. براین اساس آلودگی هوا بیش ازدوبرابر تصادفات جاده ای در این کشورمسئول مرگ و میرهای انسانی است. این مطالعات توسط Steve Yimو Steven Barrett   متخصصان آلودگی هوا از MIT Massachusetts انجام گرفته است این دو محقق برآورد کرده اند آلودگی ناشی از خودروها در سراسر انگلیس باعث مرگ تقریباٌ 5000 نفر در این کشور می باشد. همچنین طبق یافته های این دو دانشمند در این تحقیق آلودگی گازهای خروجی ناشی از هواپیماها نیز سالانه موجب مرگ ۲۰۰۰ نفرمی شود. نکته قابل توجه آنکه در سال 2010 تنها 1850 مورد مرگ ناشی ازتصادف جاده ای در انگلیس ثبت شده است .


با مشاهده این خبر و یک مقایسه سطحی از وضعیت آلودگی هوا در کشور ومعضل نوظهور و جدی ریزگردها اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که در کشور عزیزمان سالانه چند نفر قربانی آلودگی هوا و اثرات مخرب آن می شوند؟ 


برای مشاهده متن کامل خبر آدرس  http://www.sundayobserver.lk/2012/04/22/wld06.asp  را مشاهده نمایید.


همچنین خلاصه مقاله مزبور در Environmental Science and Technology تحت عنوان Public Health Impacts of Combustion Emissions in the United Kingdom به نشانی http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es2040416  قابل رویت می باشد.


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده