Primaloft Eco (پریمالافت سازگار با محیط‌زیست)

الیاف و نخ‌های Primaloft Eco از محصولاتی نظیر بطری‌های پلاستیکی پس از مصرف و پلاستیک‌های صنعتی که مصرف‌ وتبدیل به زباله شده‌اند؛ تولید می‌شوند. استفاده از چنین محصولاتی، میزان نفت تصفیه‌شده مورد نیاز و به دنبال آن؛ اثرات زیان‌بار باران‌ اسیدی، گرمایش جهانی و دود را کاهش می‌دهد. Primoloft سازگار با محیط‌زیست، حداقل حاوی 50% مواد بازیافتی است.

 
 

Primoloft به منظور حفظ منابع طبیعی محصولات خودرا از طریق بازیافت تولید می‌کند. Primoloftسازگار با محیط‌زیست به عنوان پوشش عایق، کارآیی دوستدار زمین و راحتی را در محصولاتش پیشنهاد و عرضه می‌کند. Primoloft سرافراز و مغروراست که نخستین و تنها علامت تجاری(برند) تولیدکننده پوشش‌های عایق است.
پی نوشت: Rab از این الیاف برای تولید پوشش‌های عایق Insolation خود بهره برده است که می‌توان به جای کت پر هم از آن‌ها استفاده کرد.