روشی برای مقابله با خشکسالی، نجفقلی غیاثی

مقاله ای به کوشش همکار عزیزم آقای مهندس غیاثی که اصل آنرا در روزنامه ایران شماره 5073می توانید ملاحظه کنید. رشد سريع جمعيت و افزايش نياز به مواد غذايي، تخريب منابع آب و خاك، نابساماني محيط زيست و توسعه مناطق بياباني را سبب شده است. تأمين آب و بهره‌وري بهينه از اين عنصر حياتي به منظور مقابله با روند تخريب و پيشگيري از گسترش بيابان ضرورتي اجتنا‌ب‌ناپذير است. در مناطق خشك و نيمه‌خشك كه ريزش‌هاي جوي ضمن ناچيز بودن، داراي پراكنش نامناسب نيز مي‌باشد، حجم قابل توجهي از روان‌آب توليدي به صورت تندآب‌ها و جريان‌هاي سيلابي از دسترس خارج مي‌شود. در چنين شرايطي، بهره‌برداري از سيلاب‌ها كليد حل مسائل كم آبي قلمداد مي‌شود. در نقاط خروجي حوزه‌هاي آبخيز، عرصه‌هاي وسيع رسوبات درشت‌دانه وجود دارد كه انباشت سيلاب در آنها روش مناسبي براي رسيدن به بهره‌وري، توسعه پايدار كشاورزي و احياي منابع طبيعي به نظر مي‌رسد. دليل اصلي اين امر، افزون  ... “روشی برای مقابله با خشکسالی، نجفقلی غیاثی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

نقش آب‌بندان‌ها در مقابله با بحران كم‌آبي مناطق شمال كشور؛ کوروش کمالی

مقاله ای دیگر از همکار نازنینم مهندس کوروش کمالی در خصوص آب بندانها. “بهره‌گيري از سطح گسترده استخرهاي ذخيره آب موسوم به آب‌بندان، يك نمونه بارز از تلاش كشاورزان شمالي در حفظ و نگهداري آب است. آب‌بندان‌ها آبگيرهاي كوچك يا بزرگي هستند كه بطور طبيعي در ابتدا، انتها و يا طرفين مسير رودهاي جاري شكل گرفته‌اند. تعدادي از اين آب‌بندان‌ها نيز توسط انسان ساخته شده‌اند. آب‌بندان‌ها به عنوان مخازن كوچك تنظيم و ذخيره‌سازي آب نقش مهمي‌ در جبران كمبود آب بخشي از اراضي مناطق شمالي كشور دارند. علاوه بر آبياري مزارع برنج، از كاربردهاي ديگري چون جمع‌آوري زه آب‌ها، مخازن سيل‌گير، استخرهاي پرورش ماهي، زيستگاه پرندگان بومي‌ و مهاجر و استخرهاي تفريحي و زيست محيطي برخوردارند. عدم توجه كافي به امر بهره‌برداري چندجانبه از اين سرمايه عظيم از يك سو و تأمين آب زراعي از طريق كانال‌هاي آبياري-زهكشي از سوي ديگر، احتمال حذف آب‌بندان‌ها و تبديل آن‌ها به زمين‌هاي زراعي  ... “نقش آب‌بندان‌ها در مقابله با بحران كم‌آبي مناطق شمال كشور؛ کوروش کمالی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

نمایش هنر تنظیم بازار – 8

وقتی اخبار افزایش نرخ بیکاری در بخش کشاورزی انتشار می یابد ، دریغ از كار و تلاش ، درکشور پر معنا  می شود و لازم نیست برای بررسی علل کنکاشی شود ، چون وقتی برای واردات در کشور از هیچ تلاشی فرو گذار نمی شود ، همه انگیزه های تولید را باید سلب شده تصور کرد و همه حمایت های قابل انجام به بخش کشاورزی را دریغ شده !    چرا برخی بجاي تاکید بر واردات در بخش بازرگانی و تبعيت از سليقه خود در روش تولید  ، به موقع در سرمایه گذاری بخش اقدام ننموده  و بی تبعیت از الگوي كشت در پی ایجاد باغ های جدید و قطعاً کم بازده و غیر اقتصادی و در هر صورت غير ضرور و فاقد  ... “نمایش هنر تنظیم بازار – 8”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده