یک گزارش از نشست "حمایت از رودخانه ها" و…

نشست دوشنبه اول خرداد در دانشگاه شریف، بازخوردهای خوبی داشته که در زیر می توانید چند تایی از آن ها را ببینید:

نشست چالشی حمایت از رودخانه ها در برابر سدهای بزرگ در دانشگاه شریف؛ ایسنا

همان گزارش، در ایبنا

متن سخن رانی محمد درویش درآن همایش؛ در سبز پرس

همچنین، می توانید بخوانید:

اعتراض‌به‌ تملک اراضی سدگتوند، در خبرگزاری مهر

اعتراف ضمنی وزیر نیرو به وجود “اشکالات علمی” در سد گتوند،در خبرگزاری فارس و ایبنا