یکصد و ششمین نشت ماهانه ی انجمن کوه نوردان ایران

موضوع نشست:

خبر های کوهنوردی – عباس ثابتیانمشکل زانو درد در کوه نوردی – دکتر حمید مساعدیان
روش های جدید درمان زانودرد – دکتر مینا راجی
ضرورت و اهمیت کمک های اولیه در کوهستان – دکتر ابوالفضل جوادی

زمان: چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۷ تا ۱۹

 مکان :
خیابان انقلاب –  دروازه دولت – نرسیده به بهار – خیابان خاقانی – روبروی
دانشگاه تربیت معلم – آمفی تاتر ستاد سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی
شهر تهران

شرکت در نشست‌های ماهانه‌ی انجمن برای همگان آزاد است.