یوز آسیایی در چنگال خشکسالی

استان
کرمان با اقلیم چهار فصلش در عرصه های طبیعی خود شاهد حیات وحشی کم نظیر
است از طبیعت این استان به عنوان یکی از اعجاب
برانگیز ترین عرصه های طبیعی جهان یاد می کنند، تنوع زیستی در عرصه گیاهی و
جانوری در دیار کریمان موجب مباهات بسیاری از طبیعت گردان و زیست شناسان
شده است اما در کنار این تنوع زیستی در این ویترین طبیعی حیات وحش متاسفانه
خشکسالی و کمبود شدید آب موجب نگرانی های عمده ای در خصوص ادامه حیات
بسیاری از این جانداران شده است.

در این میان گونه های منحصر به فردی همچون خرس سیاه آسیایی و یوز پلنگ
ایرانی از گونه های در خطر انقراضی بودند که در سالهای اخیر باز هم در عرصه
های طبیعی تعدادی از آنها مشاهده شد و این نوید را داد که شاید بتوان برای
تدوام نسل آنها کاری کرد.

در این میان جایگاه یوزپلنگ ایرانی به دلیل منحصر به فرد بودنش در جهان
ویژه است و سرانجام در حالیکه گفته می شد دیگر اثری از این حیوان زیبا و
تاثیر گذار در چرخه زیست منطقه با قی نمانده است پس از 30 سال در سال 88 دو
قلاده از این گونه مشاهده شد.

اما در حالیکه وعده هایی در خصوص حفاظت از محیط زیست این حیوان داده می شد
متاسفانه خبرهای بعدی در خصوص یوزپلنگ تاسف بار بود، مسمومیت به دلیل
خوردن طعمه آلوده به سم، کشته شدن یوزها به وسیله کارگران معدن و دامداران
در دشت راور و تلف شدن در زیر چرخهای خودروهای عبوری در جاده راور – کرمان

ادامه مطلب …

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده