یادت بخیر ، چه رودی بودی سردآبرود !

چه رودی بود سردآبرود ، سرد و نیلی و با سر چشمه ای یخچالی و از علم کوه  و چه با صفا بودند ، مراتع خرمدشت و ونداربن و بریر !  واقعاً در دره این مراتع شکوهی از عظمت خلقت و تجلی زیست بوم بودی و دیدنتان وسوسه انگیز بود و انسان به دو باره دیدنتان اصرار داشت !   

جزء 5 رودخانه حفاظت شده کشور بودی و چقدر بدلیل همین مصوبه شورایعالی حفاظت از محیط زیست کشور، مردم کلاردشت تا دشت چالوس، در تنگنای توسعه فعالیت های مرتبط با کشاورزی و شیلات بودند و از تو در طول 50 سال گذشته ، فقط محرومیت و محدودیت های بر خود را حمل کردند و ظاهراً این مصوبه فقط برای محرومیت مردم و دریغ از تو کاربرد داشت و دولتی ها می توانستند تو  و مصوبه شورایعالی را دور بزنند و نعمتت را از ما دور کنند !

چقدر تحمل تشنگی سخت است حتی دوستان محیط زیستی تهرانیمان

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده