پنجمین جشنواره­‌ی فیلم و گزارش­‌های کوه­‌نوردی

/*
/*]]>*/

انجمن
کوه­نوردان
ایران در
آذرماه ۱۳۹۱
برگزار
خواهدکرد:

در
این دوره، بخش فیلم بصورت بین
­المللی
و با آثاری از مستندسازان ایرانی و خارجی
در دو بخش رقابتی و جنبی برگزار می­شود.

آخرین
مهلت برای دریافت فیلم­های
بخش رقابتی ۱۵ مهرماه ۱۳۹۱
و برای فیلم­های
جنبی و گزارش­های
کتبی ۳۰ مهرماه
است.

لطفا
آثار خود را به نشانی دفتر مرکزی انجمن
به نام “دبیرخانه­ی
جشنواره­ی
فیلم و گزارش”
بفرستید.

برای
آگاهی از جزئیات بیشتر، می­توانید
به تارنمای انجمن (WWW.alpineclub.ir)
نگاه
کنید.