پريشان را دريابيم !

تالاب پریشان طی چند ماه اخیر از نظر آبگیری وضعیت بهتری نسبت به دوره های گذشته داشته به گونه ای که تعدادی از پرندگان نیز به بستر آن مهاجرت کرده اند اما سایه چاه های غیرمجاز بر سر تالاب همچنان سنگینی می کند. دریاچه پریشان ازجمله تالابهایی است که به خاطر خشکسالیهای اخیر و دیگر عوامل، خشکی شدیدی را تجربه کرده بود.

این خشکیها به حدی بود که به جز برکه ای کوچک و منطقه ای محدود، عملا آبی در این دریاچه وجود نداشت.یکی دیگر از عواملی که خشکی پریشان را شدت بخشید، چاه های غیرمجازی بود که در اطراف پریشان وجود داشته و آبهای منطقه را که نقش موثری در حیات تالاب ایفا می کرد می مکند.

البته امسال بارشهای به نسبت مناسب تری در شهرستان کازرون و هم تالاب پریشان نسبت به دوره های قبل از آن رخ داد که باعث شد سطح بیشتری از دریاچه آبگیری شود.

این امر همچنین مهاجرت برخی از پرندگان به دریاچه را نیز در پی داشته اما همچنان نگرانی در خصوص چاه های غیر مجاز وجود دارد.کارشناسان براین باورند که حذف این چاه ها تاثیری بسیار زیادی در احیای دریاچه خواهد داشت.

البته در این خصوص محیط زیست نیز طرح هایی را با کمک سازمانهای مربوطه برای حذف چاه های غیر مجاز اجرا کرده که اگر این طرح ها با شدت بیشتری دنبال شود از نکرانیهایی که بابت این چاه ها وجود دارد نیز کاسته خواهد شد.

دبیر موسسه 13 فروردین به خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت دریاچه پریشان گفت: در حال حاضر رودخانه قلعه نارنجی که در شرق تالاب واقع شده پرآب شده است.علی اکبر کاظمینی با اظهار رضایت از وضعیت کنونی تالاب پریشان بیان کرد: هم اکنون آب مناسبی در تالاب سرازیر شده به گونه ای که حدود 15 تا 20هکتار از آن آبگیری شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی فلامینگو، پلگان خاکستری و زاغ در دریاچه دیده شده که این امر جای امید داردزیرا وضعیت اکولوژیک تالاب در حال بهبود است.وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود چاه های غیرمجاز در اطراف تالاب گفت: با توجه به آغاز فصل کشاورزی برداشت آب از سفره آبهای زیرمینی آغاز شده و این امر نگرانی دوستداران را به دنبال دارد.

این فعال محیط زیست اظهار داشت: در سال گذشته اقدامات مناسبی برای توسغع کشاورزی پایدار در اطراف تالاب پریشان انجام شده به گونه ای کشاورزان از سیستمهای جدید استفاده کرده و 50 درصد آبیاریها به صورت قطره ای بود.وی ادامه داد: در سال جاری نگرانیهایی در رابطه با برداشتهای غیرمجاز از آب تالاب وجود دارد زیرا حدود 350 حلقه چاه غیرمجاز در اطراف آن وجود دارد.

کاظمینی افزود: در رابطه با جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از آب در اطراف تالاب فرماندار شهرستان کازرون دستورات خوبی داده و مقرر شده که در این رابطه حوزه های مربوطه هرچه سریعتر اقدام کنند.وی در ادامه با اشاره به اختصاص بودجه 10 میلیارد تومانی برای احیای دریاچه پریشان گفت: این بودجه برای لاروبی، تعیین حریم تالاب، خرید زمینهای اطراف و… در نظر گرفته شده تا گام موثری برای احیای تالاب برداشته شود.

این فعال محیط زیست بیان کرد: علاوه بر این در صورت ضرورت روستای اطراف تالاب جابه جا خواهد شد همچنین دستورات لازن برای مسدود شدن چاه ها به منظور بیشتر شدن آب چشمه های صادر شده است.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده