پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی صنعت و خدمات سبز در سال 1390

پرسشنامه واحدهای صنعتی و خدماتی متقاضی صنعت و خدمات سبز در سال ۱۳۹۰ :برای دریافت پرسشنامه ادامه ی مطلب را ملاحظه نمایید.


برای آشنایی با شرایط و نحوه انتخاب صنایع و خدمات سبز و برگزیده سبز http://karajenvironment.blogfa.com/post-92.aspx را مشاهده نمایید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده