همایش مرتع و مرتعداری

دو روز کاری در برو جرد محل برگزاری همایش گذشت ، این همایش به همت انجمن مرتعداری کشور و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان جنگل ها و مراتع در حالی برگزار شد ،که کماکان بی حضور مسئولان ارشد با هیچ پیام الزام آور و یا تحول سازی، همراه نخواهد بود و شاید یک پیش داوری باشد و دو روز بعدی با مهمانان ویژه ، جایگاه ۹۰ میلیون هکتار از وسعت کشور و جمعیت وابسته و متکی ۵ میلیونی آن تا حدودی تبیین شود

قدر مسلم بی توجهی به این بخش از کشور کماکان و همانند دودهه قیل و حتی جدی تر  برای جامعه چند 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده