نشست ماهانه ی انجمن و تیم ترانگو

در نشست امروز انجمن، علاوه بر مبحث های پزشکی در زمینه ی دردهای زانو، و کمک های اولیه در کوهستان که از سوی دکتر حمید مساعدیان، دکتر ابوالفضل جوادی، و دکتر مینا راجی ارایه می شود، گزارشی از آماده شدن تیم ایرانی عازم برج ترانگو خواهیم داشت.

این، نخستین بار است که یک گروه ایرانی برای صعود دیواره ای عظیم به منطقه ی هیمالیا- قراقوروم می رود.

زمان: چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۷ تا 20

 مکان:  تهران- خیابان انقلاب، دروازه دولت، نرسیده به بهار، خیابان خاقانی، روبروی دانشگاه تربیت معلم، آمفی تاتر ستاد سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران

برج بی نام ترانگو