موجوداتی شگفت آور !

خفاش چگونه می بیند؟


خفاش موجود شگفت آوری است ویکی ازچیزهای بسیار حیرت انگیز در زندگی این جاندار شیوهء راه یابی اوست.


خفاش به صورت عجیبی  پرواز می کند و بدون این که از چشم های خود استفاده نماید، در شب های تاریک با سرعت زیادی پرواز می کند و به هیچ مانعی هم برخورد نمی کند. خفاش ها کور هستند و با دوباره شنیدن صدای خود در شب می توانند راه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده