مهندس عجله کن دیگه فرصتی نمونده…!!؟؟

 


آخرین مطلب دیده بان لرستان مجموعه عکسهایی بود در خصوص تغییرات اقلیمی و هشداری بود برای کمتر آسیب رساندن به طبیعت توسط انسانها…


 


این مطلب نظرات جالبی از خوانندگان عزیز و همیشگی دیده بان لرستان را به همراه داشت که برای نگارنده علاوه بر خوشحالی قدری تعجب و شگفت زدگی و نیز چند علامت سوال به همراه داشت.


تعداد نظرات غیر قابل نمایش تقریبا زیاد بود


بعضا به مشکلات ریشه ای محیط زیست در دنیا و کشور اشاره شده بود


و همچنین برخی دیگر از دست دادن زمان را به من گوشزد نموده بودند..؟؟!!


لازم دیدم تا ضمن تشکر از نگاه خوب خوانندگان دیده بان لرستان اشاره کنم که تا توان دارم و انگیزه یاریم کند پیش خواهم رفت و از تلاشم برای حفظ و ارتقاء محیط زیست کم نخواهد شد.


اما این بی تفاوتی و بی اعتنایی بیش از حد برخی است که محیط زیست را به بیراهه میکشاند و آن را به نابودی میکشاند.


بی شک تلاش در این راه همت بلند میخواهد و صبر و متانتی که اگر خدا نخواهدت نخواهی توانست قدم برداری…


ای انسان به


کدامین نوا…؟؟؟


گوش سپرده ای که اینچنین رو به انحطاط قدم بر میداری

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده