معرفی یک کتاب : اقتصاد محیط زیست

 


اقتصاد محیط زیست


تالیف: دکتر عبدالکریم اسماعیلی


چاپ اول ۱۳۹۱- ۱۸۰صفحه، شماره ۴۴۴


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

رشد جمعيت، تقاضا براي مواد غذايي و توليد در دنيا را افزايش ‏داده و به‏ تبع آن مصرف منابع طبيعي زياد شده و آلودگي‎ ها در محيط زيست افزايش ‏يافته است. با روند فعلي مصرف منابع، رشد جمعيت و تخريب محيط زيست،‌ آينده رشد اقتصاد جهاني و محيط زيست دنيا چگونه خواهد بود؟
كتاب حاضر تلاش دارد به‏ گسترش فهم موضوعات مرتبط با اقتصاد و محيط زيست كمك كند و به‎ همين منظور به ‎مسائلي نظير ارتباط ميان كيفيت محيط زيست و فعاليت ‏هاي اقتصادي، اقتصاد آلودگي، راه ‏هاي كاهش آلودگي، ارزش‏ گذاري اقتصادي خدمات محيطي، توسعه پايدار، جمعيت، تجارت و مسائل محيط زيست بين‏ المللي پرداخته ‏شده است.


 فهرست مطالب

مقدمه

۱. محیط زیست و رشد تولید در ایران و جهان

۲. ارتباط بین کیفیت محیط زیست و فعالیتهای اقتصادی

۳. اقتصاد آلودگی

۴. راههای کاهش آلودگی

۵. ارزش گذاری اقتصادی خدمات محیطی

۶. پایداری و توسعه پایدار

۷. فقر، جمعیت و محیط زیست

۸. محیط زیست و تجارت بین الملل

۹. مسائل محیط زیست بین المللی

۱۰. توسعه اقتصادی و محیط زیست

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده