ماجراهای پتروشیمی میانکاله، امروز در گفت و گوی داغ سبز

امروز ساعت 13 به همراه محمد درویش و حر منصوری در استودیو ایران صدا از وقایع اخیر میانکاله و داستان احداث پتروشیمی در حاشیه ی آن صحبت خواهیم کرد. حرفی، حدیثی، پیشنهادی یا انتقادی دارید که مایلید در برنامه مطرح شود همینجا کامنت بگذارید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده