ظلم و ستم ایرانیان در حق بچه گربه ها

 با راه اندازی فیس بوک و اطلاع رسانی دوستان… دیگه علنا” به اثبات رسیده که مردم ایرانزمین با فرهنگ بیش از 2500 ساله چقدر در اصل بی فرهنگ و بدوی هستند.

روزی نیست که حامیان حیوانات و عده کمی که دلشان برای مادرطبیعت و تمام مخلوقات خداوند میتپد  بچه گربه های نوزاد و زیر یک ماهه را از درون…