روز شمار هفته محیط زیست سال 1391

روز شمار هفته محیط زیست ۱۶ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۱سه شنبه      ۱۶/۳/۹۱      محیط یاران ، CBOs  ،  NGOs ، نخبگان و متخصصان محیط زیست


چهارشنبه    17/3/91                           محیط زیست و کار آفرینی


پنج شنبه     18/3/91                        محیط زیست ، خانواده و سلامت


جمعه         19/3/91                          محیط زیست ، اسلام و معنویت


شنبه         20/3/91                           محیط زیست و مدیریت شهری  


یکشنبه      21/3/91                      محیط زیست ، تنوع زیستی و طبیعت گردی


دوشنبه      22/3/91                               محیط زیست و رسانه


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده