رسومِ شایسته تکریم !

فخر و مباهات بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق اهداف ترویجی اینست که ، با بیانات مقام معظم رهبری ، فرهنگ منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود. بی تردید با توسعه فرهنگ منابع طبیعی ، در حین انواع بهره برداری های متداول همة  اهداف حفاظت و صیانت  از منابع طبیعی ، به  یک جریان  ریشه دارِ خود کنترلی تبدیل می گردد و همة

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده