خرس هاي ايران را دريابيم

خرس جواني كه بالاي يكي از درخت هاي محوطه دانشگاه كلرادو گير كرده بود
توسط تيم نجات پليس اين منطقه به سلامت نجات پيدا كرد و پايين آورده شد.
اين خرس كه حدود 150 تا 200 پوند وزن داشت به درختي تنومند پناه برده بود
كه هنگام پايين آمدن از درخت دچار مشكل شده بود و نزديك به دو ساعت در
ارتفاعات درخت به سر مي برد كه با گزارش افراد محلي به پليس، به درون تشك
مخصوص نجات، سقوط آزاد كرد و توسط دپارتمان حيات وحش اين ايالت به قفس
مخصوص نگهداري خرس ها منتقل شد. پليس ايالت كلرادو به خبرنگاران گفت: «اين
خرس در قفس مخصوصي در ارتفاعي بالاتر از بقيه حيوانات نگهداري خواهد شد.»

    خرس
جوان قهوه يي وارد محوطه دانشگاهي شده و بر روي درختي سكني گزيده كه نزديك
خوابگاه هاي دانشجويي بوده است. مردم با ديدن اين حيوان گرفتار، سعي در
نجات او داشتند و او را به زيستگاهش هدايت كردند. طرز برخورد مردم منطقه با
حيوانات وحشي تداعي كننده رفتار خشونت آميز شكارچيان حيات وحش ايراني با
خرس مادر و توله هايش در سال گذشته در منطقه محل زندگي شان است كه با
گرفتار كردن حيوان، خود و توله اش را به طرز فجيعي كشتند و يكي از توله
هايش را با خود بردند.
    كشتار خرس قهوه يي و توله اش در لرستان و
بريدن زبان آنها ماجراي اول بود و پس از آن فيلم كشتار خرس بالغ و توله اش
توسط دو شكارچي در حوالي استان اصفهان پخش شد. در اين فيلم، خرس بالغ كه
خون زيادي از بدن آن خارج شده بود كشته شد و از دو توله يي كه به همراهش
بودند، يكي كشته شد و ديگري زنده است. شكارچيان كه از اين اقدام خود با
استفاده از گوشي تلفن همراه فيلمبرداري كرده بودند، يك به يك با بلند كردن
توله خرس زنده سعي مي كنند.
    از اين حركت خود فيلم يادگاري تهيه
كنند. توله خرس زنده هم با ناله هاي دلخراش سعي مي كند خود را از دست
شكارچيان نجات دهد. از صحنه هاي دلخراش اين فيلم، تلاش توله خرس زنده براي
جاي گرفتن در آغوش مادر است كه يكي از شكارچيان از اين كار توله ممانعت مي
كند.

    ويدئو كشتار خرس ها آنقدر دلخراش بود كه حال هر بيننده يي را
دگرگون مي كرد. كاش شكارچيان درك مي كردند كه اگر هم به شكارگونه هاي وحشي
يا كمياب مي روند كه خود از عوامل تخريب كننده محيط زيست به حساب مي آيد و
با ورود به زيستگاه هاي آنها خطر انقراض اين حيوانات را فراهم مي آورند،
اصول و قواعد شكار را رعايت كنند و كمي انسانيت از خود به خرج دهند. با
شنيدن خبرهايي از اين دست در كشورهاي ديگر كمي به خود بياييم.

روزنامه اعتماد

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده