جشنواره ی فیلم های کوه نوردی

پنجمین جشنواره ی دوسالانه ی فیلم و گزارش های کوه نوردی، به صورت بین المللی و با مستندهایی از کوه نوردان ایرانی و خارجی در آذر ماه 1391 برگزار خواهد شد.

مستند سازان و کوه نوردان را به تهیه و آماده سازی فیلم ها و گزارش های کتبی خود برای این جشنواره دعوت می کنیم. آخرین مهلت برای فرستادن فیلم ها، 15 مهر ماه و برای گزارش های کتبی، 30 مهر ماه است. جزییات بیشتر به زودی در تارنمای انجمن کوه نوردان ایران به آگاهی خواهد رسید.

همچنین به آگاهی می رساند که در روزهای 25 و 26 اردیبهشت، یک کارگاه دو روزه ی فیلم سازی، فیلم نامه نویسی، پژوهش و نگارش مستند، با مدرسان برجسته ی این عرصه: آقایان فرهاد ورهرام، عزیز ا… حاجی مشهدی، پدرام اکبری، و… از سوی انجمن کوه نوردان ایران برگزار خواهد شد. برای آگاهی بیشتر و شرایط ثبت نام، لطفا نگاه کنید به : اینجا.