جبران نظارتی مغفول مانده !

ماده واحده اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری تآكيدی بر نظارت بر واگذاری اراضی ملی شده است  ، نظارتی مغفول مانده در طول دو دهه بر واگذاری اراضی منابع طبیعی  طرح های تولیدی ،  زمینه ساز زمینخواری شد و البته اقدامات اصلاحی نظارت بر طرح های گذشته پروسه اش سنگین است و تا کنون به سر انجامی که دائر به برگشت اراضی باشد نرسید و ره به جائی نبرد و شاید نخواهد برد، از قدیم گفتند !   کوزه ای شکسته و  آبی ریخته !


مدیریت منابع طبیعی نباید پس

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده