جایی برای نفس کشیدن…

میخواهم زنده بمانم…!!!لرستان سال 90 با بیش از صد روز هوای آلوده و نا سالم

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده