تغییر اقلیم و پروانه ای که زیاد شد و مهاجرت کرد

 

پروانه و تغییر اقلیم

 

پروانه ی زیبایی که در تصویر مقابل می بینید، Brown Argus، موضوع مقاله ی اخیری است که مجله ی معتبر ساینس (Science) در ارتباط با اثرات تغییر اقلیم بر گونه های زیستی منتشر کرده است.

این پروانه که در دهه ی هشتاد بسیار کمیاب بوده و تنها در نواحی جنوبی انگلستان مشاهده شده است به دلیل تغییرات دمایی و افزایش سکونتگاه هایش به شکل پیش بینی نشده ای از رشد جمعیتی داشته و اکنون در مناطق بسیار گسترده ای یافت می شود و بر اساس بررسی ها طی یک دوره ی بیست ساله حدود 80 کیلومتر به سمت شمال حرکت کرده است.

این پژوهش با استفاده از هزاران یادداشت به انجام رسیده است که توسط نیروهای داوطلب در شناسایی محل حضور پروانه ها همکاری کرده اند جمع اوری شده است.

گرچه بسیاری از گونه ها در حال حرکت تدریجی به سمت مناطق شمالی هستند اما افزایش ناگهانی تعداد این گونه در عین حرکت به سمت عرض های بالاتر موضوع قابل توجهی است که در این مقاله تحلیل شده است. این دو پاراگراف اطلاعات بیشتری را در مورد دلیل وقوع این پدیده ارائه می کنند:

As summer temperatures rose, the brown argus was able to switch to less restricted wild geraniums, enabling it to move into different habitats. The plants only became a suitable source of food with warmer summers.

Chris Thomas, professor of conservation biology at the University of York, said: “Because wild geraniums are widespread in the landscape, the butterflies can now move from one patch of host plants to next and hence move rapidly through the landscape – expanding their range generation after generation.”

 

مشخصات این مقاله به صورت زیر است:

Pateman, R. M., J. K. Hill, et al. (2012). “Temperature-Dependent Alterations in Host Use Drive Rapid Range Expansion in a Butterfly.” Science 336(6084): 1028-1030.

Responses of species to climate change are extremely variable, perhaps because of climate-related changes to interactions among species. We show that temperature-related changes in the dependence of the butterfly Aricia agestis on different larval host plants have facilitated rapid range expansion. Historically, the butterfly was largely restricted to a single plant species, Helianthemum nummularium, but recent warmer conditions have enabled the butterfly to increasingly use the more widespread plant species Geranium molle. This has resulted in a substantial increase in available habitat and rapid range expansion by the butterfly (79 kilometers northward in Britain in 20 years). Interactions among species are often seen as constraints on species’ responses to climate change, but we show that temperature-dependent changes to interspecific interactions can also facilitate change.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده