تصاویر نگاه مبهوت و مبهم سنجاقک آبی به لنز دوربین

سنجاقک کوچکی که در لبه یک برگ نشسته است با حالتی مبهوت و سرگشته به لنز دوربین عکاس نگاه می کند تصویر
سنجاقک که به خوبی در این ظاهر طنز آلود خود ثبت شده درحالی که سر خود را
می خاراند، تمرکز شدید به وضوح در چشمان درشت و گردش موج می زد. این تصویر توسط لئونید لوماکو عکاس روسی 40 ساله ثبت شده است. سنجاقک آبی
روشن مبهوت عکاس شده و وی در همین میان تمام حرکات سنجاقک را به زیبایی ثبت
کرده است

لحظه ای برای جمع کردن افکار سنجاقک طول می کشد؛ این مسئله به وضوح در چشمان وی مشخص است

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده