تصاویر افزایش مساحت جزایر دریاچه ارومیه در پنج سال گذشته

 

آخرین ارتفاع ثبت شده برای دریاچه ارومیه مربوط به ده روز پیش، 15 می 2012 است که عدد منفی 5.856 متر را نشان می دهد. این عدد مقایسه ارتفاع سطح آب با میانگین بلندمدت است. همین عدد، چهل و پنج روز پیش یعنی یک ماه قبل از مشاهده ی قبلی منفی 6.014 بوده است. یعنی دریاچه به دلیل تغییرات فصلی که قبلا اینجا و اینجا در موردش نوشته ام با افزایش بیست سانتی متری ارتفاع سطح آب مواجه بوده است.

سال گذشته، در نیمه ی ماه می ارتفاع سطح آب منفی 5.898 متر بوده است. این یعنی اگر نیمه ی می سال 2011 را با نیمه ی می سال 2012 مقایسه کنیم سطح آب دریاچه تقریبا ثابت بوده است. 

آیا این خبر خوشی است؟

به نظرم یکی از شاخص هایی که به شکل محسوسی نوسان ارتفاع سطح آب دریاچه را خصوصا در بخش جنوبی مشخص می کند مساحت جزایر دریاچه است. به شکل زیر دقت کنید که شرایط این جزایر را در خرداد سال 87 نشان می دهد.

 

 

دریاچه ارومیه 2008

 

 

تصویر بالا را با تصویر زیر مقایسه کنید که شرایط جزایر را در خرداد 88 نمایش می دهد و تصویر بعد از آن که مربوط به خرداد 89 است.

 

 

دریاچه ارومیه خرداد 1388

 

 

دریاچه ی ارومیه خرداد 89

 

 

همانطور که از مقایسه ی تصاویر بر می آید مساحت جزایر دریاچه  به تدریج در حال افزایش است. دو تصویر بعدی شرایط جزایر را در خرداد سال های 90 و 91 ارائه می کند.

 

 

دریاچه ارومیه خرداد 90

 

 

دریاچه ارومیه خرداد 91

 

 

 در این تصاویر علاوه بر تغییرات مساحت دریاچه که تا حدی محسوس است، افزایش مساحت جزایر چشمگیر تر از دوره ی دوساله ی قبلی است.

این امر به نظر بر عدم کاهش همگن ارتفاع سطح آب در نقاط مختلف دریاچه تاکید می کند. همانطور که پیش از این اینجا نشان داده بودم به نظر می رسد در بخش های جنوبی شرایط حادتر از بخش های شمالی است که این امر می تواند ناشی از شکل گیری یک چرخه بازخورد مثبت باشد که ممکن است به زودی گریبان بخش شمالی را هم بگیرد.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده