تریبون آزاد سبز؛ چهارشنبه در نمایشگاه کتاب تهران

قابل توجه دوستان عزیز و علاقه مندان گفت و گوی داغ سبز:
این هفته، چهارشنبه ساعت 16 قرار است یک گفت و گوی آزاد محیط زیستی در محل
نمایشگاه کتاب تهران، غرفه ی ایران صدا برگزار شود. حضور تمامی شما و
نظراتتان مایه ی دلگرمی ماست.

موضوع بحث این هاست:

مایلید چه موضوعات مرتبط با محیط زیستی در رسانه ها منعکس شود؟ از یک رسانه ی محیط زیستی چه انتظاراتی دارید؟ کمی و کاستی های موجود در این زمینه چه چیزهایی است و چه راهکارهایی برای بهبود گفت و گوی داغ سبز ( به عنوان یک نمونه ی رسانه ای) به ذهنتان می رسد؟

وعده ی ما، چهارشنبه ساعت 4 عصر، مصلای تهران،
غرفه ی ایران صدا واقع در زیرپله ی ایوان اصلی.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده