تایید صعود عظیم در اکسپلوررزوب

میز خبر:

بر اساس خبر رسیده، عظیم قیچی‌ساز ار ایران و سشو لوپز اسپانیایی آناپورنا را صعود کرده‌اند.

این خبر به وسیله‌ی تیم مجار و رادک رادوس اهل چک و یک شرپا تایید شده است.

لینک خبر:http://www.explorersweb.com/everest_k2/news.php?id=20814